Bursa TSE Asansör Yönetmeliği

Bursa TSE Asansör Yönetmeliği

TSE 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği

Kapsamımız:

– Asansörler için Tam Kalite Güvencesi – Modül H1 (2014/33/AB Ek XI)

– Asansör Imalat Kalite Güvencesi – Modül D (2014/33/AB Ek XII)

– Asansörler için Ürün Kalite Güvencesi – Modül E(2014/33/AB Ek X)

– -Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G), (2014/33/AB Ek VIII)

– -Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B), (2014/33/AB Ek IV-B)

-Asansörlerin Son Muayenesi (2014/33/AB Ek V)

Asansörlerde CE Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:

Aşağıdaki listede verilen dokümanların Enstitümüze gönderilmesi ile Başvuru yapılmış olur. Başvuru dokümanları incelendikten sonra dokümanlarda herhangi bir eksiklik bulunmazsa takip eden hafta içinde Başvuran firma ile mutabakat sağlanarak inceleme tarihleri belirlenir ve inceleme gerçekleşir. İncelemenin tamamlanmasından sonra herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezse firma belge almaya hak kazanır. Belgelendirme işlemleri eksiklik veya uygunsuzluk olmaması durumunda yaklaşık 1 haftada tamamlanmaktadır.

Firmalar sistemlerinde yaptıkları önemli değişiklikleri “Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu” ile TSE ye bildirmekle yükümlüdürler.

Başvuru Dokümanları:

1- Teknik Düzenlemeler İçin Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu,

2- Asansör Yönetmeliği Kalite Modülleri Bilgi Formu,

3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi’nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge

4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin Tasdikli İmza Sirküleri

5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Tasdikli Belge

6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi

7- Başvuru Avansının (2000tl) Yattığını Gösteren Belge

8- Makine ve Elektrik/Elektronik Mühendislerine ait tam zamanlı çalıştığını gösteren belgeler

9- Asansör Teknik Dosyası

Aşağıda yer alan B- ASANSÖR TEKNİK DOSYA bölümünde gerekli bilgiler yer almaktadır.

10- Kalite Sistem Dosyası (Modül H1, Modül D ve Modül E kapsamında yapılan başvurularda)

(Kalite Sistem Dosyası Asgari Şu Dokümanları İçermelidir; Kalite El Kitabı, Prosedürler, Deney Talimatları ve Formları Listesi),

Aşağıda yer alan A- KALİTE SİSTEM MODÜLLERİ bölümünde gerekli bilgiler yer almaktadır.

A- KALİTE SİSTEMİ

Modül H1, Modül D ve Modül E kapsamında başvuru yapılıyor ise;

Tam Kalite Güvence Belgesi kapsamında kalite sistemiyle ilgili başvuru dökümanları;

a) Özellikle tasarım ve asansörün çalışması arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlayan bilgi ile monte edilecek asansöre ilişkin tüm bilgi.

b) Kalite sistemiyle ilgili belge. TS EN ISO 9001 (Varsa),

c) KYS Dökümanları

1-Kalite El Kitabı, Organizasyon Şeması

2-Muayene ve Deney Planı

3-Görev tanımları, prosedürler

4-Firma tarafından gerçekleştirilen deney kayıtları,

5-Kalibrasyon planı, deney talimatları ve diğer sistem dokümanlarının listesi

6- AB uygunluk beyanı örneği

Kalite Sistemi:asansörlerin uygunluğunun Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasını sağlar. Asansör monte eden tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenir. Söz konusu kalite sistem belgesi, kalite programları, planları, kalite kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlar.

Kalite sisteminde özellikle aşağıdaki açıklamalar yer alır:

a) Kalite amaçları ve kuruluş yapısı, tasarım ve ürün kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü.

b) Standartlar da dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve uyumlaştırılmış standartların ve bu standartların tam olarak uygulanmadığı durumlarda, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlanması için kullanılacak olan diğer uygun teknik özellikler de dahil olmak üzere tüm araçlar.

c) Asansörün tasarımında kullanılan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçler ve sistematik faaliyetler. (Sadece Modül H1 için)

ç) Malzemelerin, aksamın ve alt parçaların tedariki yapılırken gerçekleştirilecek olan inceleme ve deneyler.

d) Kullanılacak olan birleştirme, montaj, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçler ve sistematik uygulamalar.

e) Montaj öncesinde (Montaj koşullarının muayenesi: Asansör kuyusu, makina dairesi, ve benzeri.), esnasında ve sonrasında (Asgari 2014/33/AB Ek-V’in 3.3. maddesinde belirtilen testler dahil) gerçekleştirilecek inceleme ve deneyler.

f) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

g) İstenilen tasarım ile asansör kalitesine ulaşılmasını ve kalite sisteminin verimli çalışmasını gözetleyecek araçlar.

Modül H1 Tasarım İncelemesi ile ilgili olarak;

Asansör tasarımının uyumlaştırılmış standartlara (EN 81-1/2+A3, EN 81-20) tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda aşağıdaki gerekler Tasarım İnceleme dosyasında yer almalıdır.

– Risk analizi prosedürü (EN 12100:2010 ve TS EN ISO 14798:2013 standartlarına uygun)

– Standarttan sapma durumunun risk değerlendirmesi.

– Standarttan sapma durumunun detaylı olarak belirtilmelidir.(Standartta istenilen şartlar ile mevcut durumun detaylı açıklaması,bu açıklamalar teknik çizim ve görsellerle desteklenebilir.)

– Risk değerlendirmesi sonucu yapılan tasarım değişiklikleri, alınan önlemler v.s.

– Hesaplama sonuçları, elektrik şemaları

– Teknik Çizimler (Tüm durumlar detaylı olarak gösterilmelidir)

– Alınan önlemlerle ilgili resimler

– Alınan önlemler ve tasarımla ilgili montaj, bakım ve kullanma talimatları

– Gerektiği durumda Tasarımla ilgili, montaj, bakım, muayene personelleri için bir eğitim planı hazırlanması.

TEKNİK DOSYA

(Teknik Dosya Asgari Aşağıdaki Dokümanları İçermelidir.)

1) Firma Hakkında Bilgi

2) Firma Tanıtımı (İmalatçının Adı ve Adresi, Eğer Başvuru Yetkili Temsilci Tarafından Yapılıyor İse, Yetkili Temsilcinin de Adı ve Adresi),

3) AB Uygunluk Beyanı (Asansörün Yürürlükteki Yasal Mevzuata (Asansör Direktifi ve Uyumlaştırılmış Standartlar) Uyularak Yapıldığını Gösteren Beyan),

4) Asansörü monte eden firmanın tasarım ve imalat aşamalarından önce gerçekleştirmek zorunda olduğu RİSK DEĞERLENDİRME dosyası. (TS EN 12100:2010 ve TS ISO 14798:2013 doğrultusunda oluşturulmuş. )

5) Dikkate alınan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin listesi. (2014/33/AB EK 1)

6) Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere bu Ekin 1. maddesinde bahsedilen gerekleri karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir.

7) Asansör Temel Özellikleri, Asansörün temsili modelinin genel ve modelde izin verilen bütün değişiklikleri açıkça belirten açıklama. Asansörün genel bir tarifi (karakteristikler, yük, hız, yükselme, durmalar, vb.),

8) Asansör Dosya Teslimi (Mal Sahibi Dokümantasyonunun Alındığına Dair Onay),

9) Tasarım ve imalat resimleri ve/veya diyagramları (mekanik/elektrik/hidrolik).

Not— Tasarım ve çalışmanın anlaşılması için çizimler ve diyagramlar

10) Çizimlerin, şemaların ve asansörün çalışmasının anlaşılması için gerekli açıklamalar.

11) Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamalarının sonuçları.

-Mekanik Mukavemet Hesapları ve Uygulama Projesi,

-Elektrik Proje Hesapları ve Uygulama Projesi,

12) Asansörün monte edilmesinde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının ve Tip inceleme sertifikalarının bir kopyası.

-Hız Regülatörü – AB Tip İnceleme Belgesi – Uygunluk Beyanı (Alınan Ürünün Seri Numaralarını Taşıyan)

-Paraşüt Tertibatı (Süspansiyon Freni)- AB Tip İnceleme Belgesi – Uygunluk Beyanı (Alınan Ürünün Seri Numaralarını Taşıyan)

-Kapı Kilitleri – AB Tip İnceleme Belgesi – Uygunluk Beyanı (Alınan Ürünün Seri Numaralarını Taşıyan)

– Kuyu Tamponları – AB Tip İnceleme Belgesi – Uygunluk Beyanı (Alınan Ürünün Seri Numaralarını Taşıyan),

-Kumanda Panosu – AB Tip İnceleme Belgesi – Uygunluk Beyanı (Alınan Ürünün Seri Numaralarını Taşıyan)

-Kontrolsüz kabin hareketinden korunma tertibatı için tip inceleme belgesi

Kullanılan Malzemelerin Listesi ( Marka, Özellik, TSE / TSEK ve CE Onaylanmış Kuruluş No’ları)

13) Uygulanabilirse aşağıdakilerin sertifikaları ve/veya raporları:

— Halatlar veya zincirler,

— Cam paneller,

— Kapı darbe deneyi,

— Kapı yanma deneyi,

14) İmalatçısı veya altyüklenicisi tarafından yapılan tüm deneylerin sonuçları veya yapılan hesaplara ilişkin raporlar:

-Örneğin, halatlı tahrik, kılavuz rayları, hidrolik hesaplamaları.

– Asansör Montaj Esnasındaki Kontrol Raporu,

– Asansör Son Muayene ve Deneyler Hakkında Son Kontrol Raporu,

15) Asansörün kullanma talimatı el kitabının bir sureti:

— Planlar ve diyagramlar,

Not— Normal kullanımın, bakımın, onarımın, periyodik muayenelerin ve kurtarma çalışmalarının gerçekleştirilmesi için planlar ve diyagramlar.

— Asansör kullanımı için talimatlar,

— Bakım talimatları (bk. EN 13015);

— Acil durum prosedürleri,

— Periyodik muayeneler için imalatçı gerekleri,

Not— Ulusal düzenlemeleri içermez.

— Kayıt defteri.

Not— Tamirler ve uygunsa periyodik kontrolleri kayıt etmek için bir kayıt defteri.

Ek-I’in 6.2. maddesinde belirlenen talimatların birer kopyası.

—————————————————————————————————

6.2. Her bir asansörle birlikte Türkçe yazılmış belgeler bulunur. Bu belgeler en az aşağıdakileri içerir:

– Normal kullanım için gerekli olan plan ve şemaları içerecek şekilde bakım, muayene, tamir, periyodik kontroller ve bu Ekin 4.4. maddesinde bahsi geçen kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kitapçığı,

– Tamirlerin ve uygun görüldüğünde periyodik kontrollerin not edildiği bir kayıt defteri.

—————————————————————————————————

16) Seri imal edilen asansörün, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmasını temin etmek için monte edilme aşamasında alınan tedbirler.

CE işareti uygunluk değerlendirme belgelendirmesi ile birlikte TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için Kalite Yönetim Sistemi başvuru formlarının da doldurulması gerekmekte olup bu formlar “www.tse.org.tr” adresinden temin edilebilmektedir.

CE işaretlemesi ile ilgili her türlü sorularınız ve ücretlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Tel: 90 – 312 416 62 20
Fax: 90 – 312 416 62 82