Genel

25 Eylül 2017

2017’de Asansörlere yeni düzenleme

Asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu tarafından yapının özelliğine, kullanım amacına ve şartlarına uygun olacak şekilde yetkili mühendise trafik hesabı düzenlettirilecek. Yapıdaki veya binadaki asansör sayısını da […]
25 Eylül 2017

Bineceğiniz Asansöre DİKKAT!

Emlak ve inşaat sektörüne yeni uygulamalar Eylül 2017’den itibaren devreye giriyor. Bunlardan ilki TS EN 81-77 Deprem Standardı. Bu standart, asansörlerin hareketli parçalarının deprem esnasında yolculara […]
25 Eylül 2017

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/18) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan […]
25 Eylül 2017

Bursa TSE Asansör Yönetmeliği

TSE 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Kapsamımız: – Asansörler için Tam Kalite Güvencesi – Modül H1 (2014/33/AB Ek XI) – Asansör Imalat Kalite Güvencesi – Modül D (2014/33/AB […]